Hřbitov osobností

Historické názvosloví náměstí a ulic Nového Jičína

 

SOUČASNÝ NÁZEV / HISTORICKÝ NÁZEV / POZNÁMKA


Náměstí Fibichovo / Siedlungsplatz (1921), Dietrich-Eckart-Platz (5.4.1939) / historická mapa uvádí také název Novosady (1943)


Náměstí Kostelní / Kirchenplatz (1879 / dnes součást Ulice Kostelní


Náměstí Křižkovského (1945) / Mozartplatz (1935)


Náměstí Malé (23.9.1952) / Bergerplatz (20. léta 20. století), Náměstí Leninovo (1945)


Náměstí Masarykovo (1989) / Am Ringe, Ringplatz (1865), Stadtplatz (1879), Kaiser Franz Josefplatz (1915), Stadtplatz (1918), Náměstí Masarykovo (28.6.1934), Adolf-Hitler-Platz (15.10.1938), Náměstí Masarykovo (1945), Náměstí Leninovo (23.9.1952)


Ulice Anenská (1945) / Annagasse (1902), Am Annaberg (5.4.1939)    


Ulice Miloslava Baláše


Ulice Barvířská / Farbergasse (1879) / zrušena v roce 1925


Ulice Bařiny


Ulice Boženy Benešové (1945) / Gartengasse (1932), Theodor-Körner-Strasse (5.4.1939)    


Ulice Bezručova (1945) / Auf der Neuen Gassenn, Newgassen, die Neugass, Neugasse, Neue Gasse (1589, 1594), Neustrasse (1879)    


Ulice Brožíkova (1945) / Veithgasse (1931)   


Ulice Budovatelů / vystavěna v 70.-80. letech


Ulice Bulharská (1945) / Blücherstrasse (1943)


Ulice Císařská


Ulice Karla Čapka (1945) / Meinertstrasse (1943)


Ulice Svatopluka Čecha (1945) / Tempelestrasse (1905)


Ulice Derkova (1945) / Lamplgastl, Berggasse (1879), Richthofenstrasse (5.4.1939)


Ulice Divadelní (14.2.1990) / Bürgergasse (1879), Bismarckstrasse (23.6.1915), Bürgergasse (1919-1923), Geothestrasse (29.3.1931), Ulice Americká (1945), Ulice Gottwaldova (březen 1948)


Ulice Divišova (1945) / Götzgasse (1879)


Ulice Dlouhá (1945) / Hofgasse (1932)


Ulice Dobrovského (1945) / Havlingasse (1879)


Ulice Dolní brána (14.2.1990) / vorm Niederthor, am Unter-Thor, Schönauergasse, Niederthorstrasse (1879), Třída Rudé armády (1945)


Ulice Dostála Bystřiny (1945) / Ulrichgasse (22.3.1931)


Ulice Dostojevského (1945) / Hammerlinggasse (1928)


Ulice Dvořákova (1945) / Rosengasse (1866, 1879), Rosenstrasse (20.léta), Schlageterstrasse (5.4.1939)


Ulice Gabelsbergova / Gabelsbergergasse (1935) / po druhé světová válce nebyla obnovena


Ulice Gregorova (1945)  / Kudlichgasse (1925) na východní straně a Eichendorffgasse (1925) na straně západní


Ulice Havlíčkova (1945) / die Bräuhausgasse (1855), Legergasse (1879)


Ulice generála Hlaďo (24.2.1993) / Vorm Oberthor, Courierring (1721) a Höckring (1879) na východní straně, Schenkring (1879) na straně východní, náměstí Dr. Edvarda Beneše (1945), Náměstí Čsl. armády (5.10.1950)


Ulice Hluboká


Ulice Hoblíkova (1945) / Kothgasse (1632, 1768, 1773), Mühlgasse (1625, 1879)


Ulice plukovníka Aloise Holny


Ulice Josefa Hory (1945)


Ulice Hřbitovní (1945) / kleiner Viehweg, Friedhofstrasse (1895), Prinz Eugenstrasse (5.4.1939)


Ulice Husova (1945) / Vereinshausgasse (1895), Hugo Baargasse (1928)


Ulice Janáčkovy sady (1945) / Parkgasse (1879), Martin Luthergasse (5.4.1939)


Ulice bratří Jaroňků (24.2.1993) / Ulice Aloise Krumpolce (80. léta 20. století)


Ulice kapitána Jaroše (1950) / Kamprathstrasse (1932), Anglická ulice (1945)


Ulice generála Jeremenka (podzim 1945) / Freiberger Strasse (1629, 1670), Reimbniker Fuhr Strasse (1712), Kaiserstrasse, der Kaisser Weg, die Kaiserstrasse (1785), Brückenstrasse (1879), Herrman Göringstrasse (15.10.1938), Příborská třída (1945)


Ulice Jičínská


Ulice Jiráskova (1945) / Ruziczkagasse, Ružičkagasse, Ružiczkagasse (1895), Albrecht Dürerstrasse (5.4.1939)


Ulice Jubilejní / vznikla v 60.-70. letech 20. století


Ulice Jugoslávská (1945) / Wassegasse (1879), Martin Ritzgasse (1902) / návrh z února 1993 na změnu názvu na Ulice Bergrů nebyl městským zastupitelstvem schválen


Ulice Jungmannova (1945) / Traubenburggasse (1879)


Ulice K Archivu


Ulice Ke Svinci


Ulice K nemocnici (14.2.1990) / Schmiedtgasse, Oberthorstrasse (1879), Stalinova třída (1945) v úseku po nemocnici a Hranická (1945) dál od ní, Stalinova (1948) - celý úsek, Ulice Švermova (1966)


Ulice Kollárova (červen 1945) / Smetanagasse (30. léta 20. století), Richard Wagnergasse (15.10.1938)


Ulice Komenského (1945) / Jubiläumstrasse (1898), Comeniusstrasse (28.9.1923), Pestalozzistrasse (1928)


Ulice Kostelní (duben 1948) / Kirchengasse (1581), Kirchengassen (1588), Kirchgasse (1588, 1789), Ulice Dostála-Lutinova (1945)


Ulice Krátká (1945) / Plankengasse (1879)


Ulice Karla Kryla


Ulice Křenová


Ulice Křižíkova (1945) / Hummelgasse (1879)


Ulice 5. května (1945) / Schwarzstrasse (1879), Strasse der S.A. (1939)


Ulice Lesní / vystavěna v 60.-70. letech 20. století


Ulice Lidická (1945) / Rathausgasse (1879), Heydrichgasse (4.6.1942)


Ulice Lipová


Ulice Luční / vznikla v 60.-70.letech 20. století


Ulice Lužická (1945) / Roseggergasse (1912)


Ulice Máchova (1945) / Hundsgasse (1581), Hundtsgassen, Hunzgasse (1602), Hohe gasse (1668), Hohegasse (1879), Hohestrasse, Strasse der S.A. (5.4.1939), Schönererstrasse


Ulice Bohuslava Martinů (14.2.1990) / Ulice Lidových milicí / vznikla v 80. letech 20. století


Ulice Roberta Melče


Ulice Mendlova (24.2.1993) / Ulice Fučíkova (červenec 1957)


Ulice Myslbekova (1945) / Jahngasse (1932)


Ulice Nábřežní (29.5.1953) / Ufergasse (1895), Ulice Denisova (1945)


Ulice Na Drážkách


Ulice Nádražní (1945) / Hückelgasse (1895)


Ulice Na Hliníkách / Lehm Berg (1879), Lemberggasse (1895), Na Hlinkách (1945)


Ulice Na Lani


Ulice Na Poříčí


Ulice Na Prachárně (1945) / Am Pulverturm (22.3.1931)


Ulice Na Rybníčku (1945) / Teich Garten (1628)


Ulice Na Samotě


Ulice Na Skalkách (1945) / Am Steinberg, Steinbergstrasse (1895), Steinberg (5.4.1939)


Ulice Na stráni / vznikla v 70.-80. letech 20. století


Ulice Na valech


Ulice Na Výsluní


Ulice Boženy Němcové (1945) / Dr. Josef Habermanngasse (30. léta 20. století)


Ulice Nerudova (1945) / Fröhlichgasse (1866, 1879), Gutenberggasse (5.4.1939)


Ulice Novellara / vznikla v 70.-80. letech 20. století


Ulice Novosady (1945) / Neustift, Neustiftgasse (1879)


Ulice Okružní


Ulice Palackého / Engerlberggassel, Kreuzstrasse (1879), Palackystrasse, Palatzkystrasse (1928), Horst Wesselstrasse (15.10.1938), Třída Palackého (1945)


Ulice Poděbradova (1945) Ehrenberger FussSteig (1448-1717), Ehrenbergergastl, Hexengassel, Scherbengassel, Grasmankagasse (1879), Freiherr vom Steinstrasse


Ulice Pod Horama


Ulice Pod Kopcem


Ulice Pod Lipami / vznikla v 80. letech 20. století


Ulice Pod Skalkou


Ulice Pod Žlabcem


Ulice V. Poláka


Ulice Polní / Töpfergassel (1633, 1659-1716), Silner gassel (1646), Feldgasse (1879)


Ulice Potoční


Ulice Propojovací


Ulice Protifašistických bojovníků / vznikla v 60. letech 20. století


Ulice Přemyslovců (1945) Giselagasse (1879), Dr. Beckgasse (1918)


Ulice Příčná / Quergasse (1879) / krátká dnes již neexistující ulice u dolního konce Ulice Zborovské (do r. 1966)


Ulice Příkopní / Grabengasse (1879) / vedla podél mlýnské strouhy na dolním konci dnešní Ulice Zborovské, zachycena v plánech do roku 1938


Ulice Purkyňova (1945) / Dr. Fuxstrasse (1902)


Ulice Resslova (1945) / Schergenhausgasse, Judengasse, Rättiggasse (1879)


Ulice Revoluční (1945) / LAndstrasse (1866, 1879), Hindenburgstrasse (5.4.1939) / návrh na přejmenování ulice na Kloboučnickou v únoru 1993 neprošel


Ulice Riegrova (1945) / die Grütz, die Paradie, Grenzgasse (1879), Moltkegasse (5.4.1939)


Ulice Rybníčky


Ulice 28. října (1945) / Laudonstrasse (1879), Strasse des 28. Oktobers (28.3.1923-15.10.1938) / návrh z 29.3.1931 na přejmenování na Schillerstrasse neprošel


Ulice Karla Schwarze / Lokalbahngasse (1895), Schubertgasse (20. léta 20. století), Tolstého (1945)


Ulice Skalky


Ulice Slezská (1945) / Preisenhammerstrasse (22.3.1931)


Ulice Slovanská (1945) / Prorokgasse (1895)


Ulice Smetanovy sady (1945) / Aleegasse (1879), Mendelstrasse (1928)


Ulice Sokolovská / Pfortgasse, die obere Foart a die untere Foart, Rudolfsring (1879), Palatzkyring (28.3.1923), Beethovenring (1928), Náměstí dra Šrámka (1945), Třída Jana Masaryka (duben 1948), Třída Sokolovská (5.10.1950)


Ulice Sportovní / vznikla v 60.-70. letech 20. století


Ulice Studniční (1945) / Brunnengasse (1879) / ulice dnes neexistuje


Ulice Suvorovova (1950) / Třída Příborská (1945) / návrh na její přejmenování na Příborskou ulici v únoru 1993 neprošel


Ulice Svojsíkova (14.2.1990) / Eduard Orelgasse (22.2.1935), Ulice Chelčického (1945), Ulice Alej pionýrů (29.5.1953)


Ulice Msgr. Šrámka (24.2.1993) / Kaiser Josefstrasse (1905), Josefstrasse (1918), Marxstrasse (28.3.1923), Kaiser Josefstrasse (říjen 1938), Ulice Marxova (červen 1945)


Ulice Štefánikova (14.2.1990) / Scherbengasse, Hexengasse, Hexengassel, Hexengastle, Sphienring, Sofienring (1879), Republikring (28.3.1923), Bismarckring (15.10.1938), Náměstí Štefánikovo (1945), Ulice Nikose Belojanise (20.6.1952)


Ulice Štursova (1945) / Weigelstrasse (22.3.1931)


Ulice Trlicova (1945) / Schöpperbrünnlgasse (1912), Schöpperbrünnl, kleiner Schöpfbrunnen


Ulice Tyršova / Der grüne graben, Am Grünen Graben, Döpperring (1879), Kaiser Wilhelmsring (1915) / Döpperring (? 1919) / Am grünen Graben (5.4.1939), Třída Tyršova (1945)


Ulice U Branky / die untere Foart, Pfortgasse (1879) / původní část dnešní Ulice Sokolovské


Ulice U Grasmanky (14.2.1990) / Bahnhofstrasse (1927), Wilsonova (1945), Ulice 25. února (23.9.1952)


Ulice U Hráze


Ulice U Hřiště


Ulice U Jezu


Ulice U Jičínky (1945) Titschgasse (1879)


Ulice U Jižního nádraží / vznikla v 70. letech 20. století z části Ulice Nádražní


Ulice U Lomu


Ulice U Mlýna


Ulice U Mostu


Ulice Úprkova (1945) / Barwiggasse (22.3.1931)


Ulice U Pstružího potoka


Ulice U Rybníka


Ulice U Stadionu


Ulice U Šatlavy (24.2.1993) / Rössnergasse (1879), Ulice Škodova (1945)


Ulice U Vody


Ulice U Zahrad


Ulice Úzká (60. léta 20. století) / Juden Bastei, Judengasse (1692), Zillichgasse (1879), Grillparzergasse (5.4.1939), Vězeňská (1945)


Ulice Valašská (1945) / Krumbachgasse (1895)


Ulice Vančurova (1945) / der grosse Wiehwag, Ochsenstrasse, Engelberggasse (1895), Am Engelberg (5.4.1939)


Ulice V kútě


Ulice Vrchlického (1945) / Gromanngasse (22.3.1931)


Ulice Valchová / Valkergasse (1879) / vedla k městské valše u křižovatky Ulice Sokolovská a Ulice Štefánikova, byla zrušena v roce 1925


Ulice Wolkerova (1945) / Comeniusgasse (1933), Schillergasse (15.10.1938)


Ulice Zahradní / Gartengasse (1879) / vedla parkem na severní a západní straně hradeb v místech dnešní Ulice Štefánikova a Tyršova, pojmenována do první světové války


Ulice Za Humny


Ulice Za Korunou


Ulice Za Potokem


Ulice Za Školou


Ulice Zborovská / Söhlnergasse, Silnergassen, Söhlnergassen (1581, 1595), Hältergasse (1699), Fabriksgasse (1879), Hältergasse (5.4.1939)


Ulice Ztracená (1945) / Kobergasse (1879)


Ulice Žerotínova (1945) / Schlossgasse (1581, 1879)


Ulice Žilinská (1945) / Kolbstrasse (1902)


Ulice Žižkova (1945) / Hasnerstrasse (1905)


Ulička Hrnčířská / Teppergastl. Töpfergassel / dnes neexistující krátká slepá ulička v prostorách východní části dnešní Ulice Štefánikovy


 

 


XML Sitemap Mapa webu    Tvorba webu NETservis s.r.o. © 2024

© 2024, Muzeum Novojičínska