Hřbitov osobností

Vítejte na interaktivní mapě hřbitova v Novém Jičíně.

Nejstarší hřbitov v Novém Jičíně byl již ve 14. století zřízen v okolí farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Jeho umístění uvnitř městských hradeb mělo za následek v 1. polovině 16. století vznik hřbitova u filiální kostela sv. Trojice a později při kapli Bolestné Panny Marie zvané Španělská. Všechny starší novojičínské hřbitovy byly do konce 19. století zrušeny a pro potřeby posledního odpočinku bylo městským zastupitelstvem zvoleno nové místo na prostorném návrší nad Křivým potokem. Od roku 1890 se stalo ústředním hřbitovem města Nového Jičína a je tomu doposud.

Tato interaktivní mapa hřbitova má za cíl přiblížit jednotlivé monumenty a významné osobnosti, které spočinuly na tomto hřbitově. Můžete využít dvou možností:

  1. klikněte na příslušné hrobové místo na mapě,
  2. vyhledejte osoby podle jména ve vyhledávači
Projekt interaktivní mapy hřbitova Galerie osobností města Nového Jičína je realizován za finanční podpory Města Nového Jičína.

© Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 2016